CARTA DE SERVEIS

serveis-juridics-serveis

SERVEIS JURÍDICS

DOMIA GLOBAL ofereix assessorament i assistència jurídica integral amb valoració de l’afectació que hi pot haver en els diferents àmbits jurídics, estudiant amb atenció les particularitats de cada cas per oferir als clients la millor defensa possible dels seus interessos. La nostra assistència i assessoria jurídica cobreix la totalitat de les àrees d’actuació jurídica i immobiliària, però especialment en successions i gestió de patrimonis dins d’aquest mateix àmbit.

Ens encarreguem de les diferents fases que comprèn la planificació de successions, ja siguin familiars o empresarials, a través d’instruments legals de diversa naturalesa i estudiant cada cas amb singularitat.

El nostre equip de professionals compta amb especialistes en l’àmbit de la gestió patrimonial, una tasca que realitzem pensant en el present i futur dels nostres clients. Li garantim seguretat jurídica en cada gestió.

Representem els nostres clients assumint els tràmits davant les administracions públiques per tal que els no residents al territori espanyol continuïn amb el compliment de les seves obligacions tot i viure a l’estranger.

mediacio-serveis

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La falta d’entesa entre dues o més parts pot donar lloc a una situació de conflicte. Existeixen diferents mètodes de resolució de conflictes alternatius a la via judicial: la conciliació, l’arbitratge o la mediació.

DOMIA GLOBAL posa a disposició dels seus clients totes aquestes alternatives per resoldre conflictes. Comptem amb una àmplia i contrastada experiència en la resolució alternativa de conflictes mitjançant el mètode de la mediació.

La finalitat de la mediació és que les parts en conflicte arribin a acords consensuats, justos, estables i a llarg termini, evitant així haver d’iniciar un procés judicial o, si és el cas, contribuint a resoldre un procés judicial ja iniciat.

Es tracta d’un instrument aplicable a molts àmbits on poden sorgir conflictes. Els nostres serveis abasten la mediació en els següents àmbits:

La mediació familiar és un procés extrajudicial que permetrà als nostres clients resoldre conflictes que puguin sorgir entre els membres d’una família, ja siguin divorcis, custòdies o relacions materno i paterno filials.

La mediació com a mètode de resolució de conflictes en els àmbits social i veïnal és una poderosa eina per a problemes entre comunitats que poden derivar de queixes per sorolls, ús de zones comunes, etc.

Els conflictes relacionats amb empreses, obligacions, contractes mercantils, impagaments, competència, propietats industrials o patents, entre d’altres, poden resoldre’s adequadament a través de la mediació.

assessorament-immobiliari

ASSESSORAMENT IMMOBILIARI

Les especialitzacions de DOMIA GLOBAL inclouen també els serveis immobiliaris, un àmbit on la nostra experiència avala tot allò que oferim als nostres clients de forma personalitzada, transparent i professional.

L’acompanyem i l’ajudem a trobar el producte immobiliari que s’adapta més a allò que està buscant. L’assessorem durant els tràmits com la firma d’hipoteques, de contractes privats o documents de lloguer.

Els nostres serveis en aquest àmbit tenen per objectiu solucionar incidències que puguin produir-se a la seva propietat durant la seva absència, amb la finalitat de proporcionar-li la tranquil·litat que necessita.

El nostre objectiu amb aquest servei és fer que els nostres clients estalviïn en temps, oferint-los la coordinació i control de l’execució de les obres que es realitzen al seu habitatge encarregant-nos de tot.