CONCIERGE IMMOBILIARI

El Concierge immobiliari és a DOMIA GLOBAL el curador immobiliari de les propietats dels nostres clients. Tot propietari vol tenir els seus immobles en un bon estat de conservació. No obstant això, de vegades el propietari no pot ocupar-se del manteniment per diferents motius: la manca de temps per realitzar les reparacions d’un habitatge de segona residència, la distància que hi ha entre el seu domicili i el segon habitatge, la conservació dels immobles de lloguer i fins i tot del seu propi habitatge habitual.

Oferim als nostres clients el servei de Concierge o curador de les seves propietats, una figura que soluciona les incidències que es produeixen a la seva propietat en la seva absència donant-li la tranquil·litat de que en tot moment estarà en òptimes condicions de manteniment, sempre d’acord amb les seves indicacions. Disposem d’un equip de tècnics i professionals en els diferents oficis, altament qualificats per tal de satisfer i realitzar totes les actuacions necessàries per un acurat manteniment de les finques dels nostres clients.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.