advocats mediació

mediacio-serveis

La manca d’entesa entre dues o més parts pot donar lloc a una situació de conflicte. Hi ha diferents mètodes de resolució d’aquestes desavinences i que són una alternativa a la via judicial: la conciliació, l’arbitratge o la mediació. El paper dels nostres advocats experts en mediació és el de facilitar de manera neutral la resolució de les diferències que es plantegen.

DOMIA GLOBAL posa a disposició dels seus clients totes aquestes alternatives per resoldre les discrepàncies entre les parts. Comptem amb una àmplia i contrastada experiència en la resolució alternativa de conflictes mitjançant el mètode de la mediació.

La finalitat de la mediació és que les parts sotmeses a aquest procés de mediació arribin a acords consensuats, que els dotaran d’estabilitat des del primer moment i amb permanència a llarg termini, evitant així haver d’iniciar un procés judicial. Fins i tot en el cas que el procés judicial ja estigués en marxa, aquest es pot suspendre per iniciar un procés de mediació. Si s’arriba a acords dins d’aquest procés, es podrà donar per finalitzat el procés judicial.

La mediació com a instrument de resolució de conflictes és un mètode aplicable a molts àmbits on poden sorgir conflictes: en relacions matrimonials o de parella, dins de l’empresa familiar, relacions de veïnatge, en la relació d’empreses, en l’àmbit laboral.

La mediació familiar és un procés extrajudicial que permetrà als nostres clients resoldre conflictes que puguin sorgir entre els membres d’una família, ja siguin divorcis, custòdies o relacions materno i paterno filials.

La mediació com a mètode de resolució de conflictes en els àmbits social i veïnal és una poderosa eina per a problemes entre comunitats que poden derivar de queixes per sorolls, ús de zones comunes, etc.

Els conflictes relacionats amb empreses, obligacions, contractes mercantils, impagaments, competència, propietats industrials o patents, entre d’altres, poden resoldre’s adequadament a través de la mediació.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.