REPRESENTANTS EN EL TERRITORI ESPANYOL

Representem a propietaris residents i no residents en el territori espanyol

El dret de propietat a Espanya comporta una sèrie d’obligacions dels propietaris que es tradueix en tràmits davant les administracions públiques, entitats privades o davant tercers que moltes vegades estan sotmesos a terminis temporals obligatoris per al seu compliment. L’execució d’aquestes obligacions pot resultar dificultosa en cas de no viure permanentment en el territori espanyol, ja que requereixen un seguiment detallat des del seu inici fins a la seva completa finalització, atès que en cas d’incompliment d’aquestes obligacions, els perjudicis seran majors.

Els advocats experts de DOMIA GLOBAL ofereixen la representació legal en territori espanyol d’estrangers, no residents al territori nacional que són titulars de béns mobles i/o immobles en aquest territori per donar escrupolós compliment a les obligacions derivades d’aquestes propietats davant les administracions públiques, entitats privades o tercers, evitant així sancions o perjudicis derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.