advocats mediació familiar

La mediació familiar realitzada per advocats especialistes en dret de família de DOMIA GLOBAL, ens permet concloure els processos de mediació familiar amb un alt percentatge d’èxit que evita iniciar processos judicials. La mediació extrajudicial permet gestionar i resoldre pacíficament els conflictes que puguin sorgir entre els membres d’una família en casos de crisi matrimonials (separacions, divorcis, pensió d’aliments, pàtria potestat, custòdies, relacions patern o matern filials, parelles de fet, etc.).

Els nostres advocats experts en mediació familiar intervenen en situacions de crisi matrimonial i també en situacions derivades d’herències, conflictes en el si de les empreses familiars, així com en tots aquells problemes que tinguin relació amb el dret de família.

Els advocats experts en mediació familiar de DOMIA GLOBAL intervenen en aquests processos tant en línia com presencialment a tota la província de Girona, per facilitar que les parts arribin a acords i evitar així processos judicials.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.