informació addicional

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament : Glòria Peracaula i Serra (des d’ara Domia global ), C / Centre 2, 2n 2 ª de Santa Coloma de Farners (17430) Girona , telèfon de contacte: 645.719.696 i adreça electrònica de contacte info@domia.global , és responsable del tractament de les dades de l’interessat emplenades en els formularis de la pàgina web www.domia.global (des d’ara els formularis).

 

Delegat de Protecció de Dades : L’interessat pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Domia Global a info@domia.global .

 

Necessitat del tractament: L’ompliment del formulari és voluntària i la conseqüència de no facilitar les dades serà la impossibilitat de contactar amb l’interessat per part de Domia Global . 

 

Finalitats del tractament : Si l’interessat autoritza mitjançant el marcatge de les corresponents caselles incloses en els formularis, les seves dades seran tractades per contactar amb l’interessat; enviar a l’interessat per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents comunicacions comercials sobre els serveis de Domia Global ; i conservar les dades mínimes imprescindibles de l’interessat, quan aquest hagi manifestat la seva negativa a rebre les esmentades comunicacions comercials, per a adoptar les mesures necessàries que evitin l’enviament de les mateixes.

 

Legitimació del tractament : La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat, atorgat mitjançant el marcatge de les corresponents caselles incloses en els formularis de la pàgina web www.domia.global .

 

Destinataris : Les dades de l’interessat no es comunicaran a tercers, llevat d’obligació legal.

 

Transferències internacionals : No es realitzaran transferències internacionals de les dades.

 

Conservació : La informació es mantindrà mentre l’interessat no sol·liciti la supressió de les mateixes i serà conservada durant els terminis legals per al compliment d’obligacions i atenció de possibles responsabilitats.

 

Drets : L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i el dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant sol·licitud digital a l’adreça electrònica info@domia.global o dirigint-se a les oficines de Domia Global , havent d’acreditar la seva identitat mitjançant qualsevol document vàlid que l’identifiqui. Així mateix, l’interessat pot revocar el consentiment prestat o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials per email enviant la seva petició a info@domia.global indicant en l’assumpte BAIXA. Més informació sobre aquests drets en la política de privacitat publicada a www.domia.global. Igualment l’interessat té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid, www.agpd.es, telèfons de contacte 901 100 099 – 912.663 517, en particular, quan consideri que no ha estat satisfet l’exercici de qualsevol dels seus drets.