Que són els serveis de mediació?

Un servei de mediació és el que ofereix un professional neutre i imparcial per a la resolució de conflictes en qualsevol àmbit jurídic. D’aquesta manera, es poden trobar serveis de mediació civils, mercantils o familiars, entre altres.

Què són els serveis de mediació

Per a saber què són els serveis de mediació cal conèixer les seves característiques bàsiques. En primer lloc, es tracta d’un procés extrajudicial al qual les parts se sotmeten de manera voluntària per a poder arribar a aconseguir un acord comú i que sigui satisfactori per a tots. Per tant, en la seva definició és present una nota de concessió cap a l’altra part, ja que ambdues estan disposades a arribar a un punt mitjà, d’aquí ve que no s’acudeixi directament al procés judicial, en el que qui decideix és una tercera persona aliena al conflicte, el jutge.

A més de voluntari, es tracta d’un procediment confidencial, en el qual el professional està obligat a guardar silenci. D’altra banda, cal destacar que en la mediació les parts tenen un paper, ja que ambdues compten amb la possibilitat d’oferir noves solucions fins a arribar a un acord vàlid, a diferència del que ocorre en el procés judicial, que es deixaria en mans del jutge, perquè el mediador no podria imposar una solució, sense perjudici que l’acord final hagi de ser acomplert pels qui es van sotmetre a la mediació.

Avantatges de comptar amb  aquest serveis

Els serveis de mediació ofereixen un gran nombre d’avantatges. En primer lloc, l’esmentada confidencialitat, enfront de la publicitat existent en tot procés judicial, la qual cosa fa que sigui un mètode de gestió de conflictes freqüent en les empreses. D’altra banda, té una major flexibilitat, ja que pot o no haver-hi advocats involucrats, tot depèn del que desitgin les parts. Al seu torn, és molt més ràpid, àgil, econòmic i senzill que un procés judicial, la qual cosa suposa també un dels seus grans beneficis. A més, l’acord és al qual arribin les parts, per la qual cosa no existirà la por de perdre la raó.

Com és una sessió de mediació

Una sessió de mediació és aquella formada per les parts i pel professional mediador, a més de, si es desitja, els advocats de les parts en cas d’haver-los. En una primera sessió, el professional neutre exposarà quins són els principis de la mediació, assenyalant l’esmentada confidencialitat, a més de la nota de voluntarietat, que és part de la definició d’aquest procés. Les parts coneixeran les regles de la mediació, diferents de les del procés judicial, i es procedirà a arribar a un acord beneficiós per a tots.

En conclusió, el servei de mediació és una solució òptima per a les parts que vulguin arribar a un acord, estalviant-se els inconvenients d’un procés judicial i mantenint una garantia de confidencialitat.