Advocats herències i successions

Planificació de successions

Cada persona ha de poder escollir com vol que sigui la seva herència i successió.

La successió hereditària és sovint un assumpte complex que abasta diferents fases, des de la previsió de la successió a través dels diferents instruments legals ja sigui el testament, el pacte successori o el protocol familiar, fins a l’acceptació o renúncia de l’herència, amb les diferents incidències que es poden donar: legítima, usdefruit, quarta falcídia, llegats, prellegats, etc.

Advocats herències i successions

Els nostres advocats experts en herències, successions i donacions de DOMIA GLOBAL assisteixen jurídicament en la programació legal de les successions empresarials des del coneixement de la importància de l’empresa familiar i una ordenada successió generacional per a la seva continuïtat.

Cada herència o successió és singular atenent a les circumstàncies familiars, econòmiques, patrimonials i personals de cada família o empresa. Els advocats especialistes en herències i successions de DOMIA GLOBAL ofereixen l’acompanyament jurídic al client des de l’inici fins al final del procés successori tenint en compte i atenent aquesta singularitat, oferint un servei totalment personalitzat.

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.