Diferència entre Agent de la Propietat Immobiliària (API) i Administrador de Finques

Un Agent de la Propietat Immobiliària (API) i un administrador de finques són dos professionals del món immobiliari amb diferents funcions i papers. Encara que puguin semblar-se sobre el paper, hi ha diferències clares entre l’un i l’altre. Per a conèixer aquestes diferències, a Domia Global portem més informació sobre aquest tema.

Definicions importants

Què és un API? Un API és un professional del sector que es dedica a assessorar, gestionar i mitjançar diverses operacions d’arrendament, compravenda, cessió i permuta de propietats, igual que drets relacionats amb aquests, com a dictàmens sobre el valor de mercat o la seva constitució.

Per contra, un administrador de finques és aquell que gestiona i controla molts aspectes relacionats amb edificis i terrenys, especialment tot el que té a veure amb el desenvolupament de la propietat, la reparació i fins i tot cert assessorament en les vendes i els arrendaments.

Per què se solen confondre?

Tots dos professionals solen confondre’s perquè en la pràctica, algunes de les seves funcions poden ser absorbides per un d’ells encara que no li correspongui. Això succeeix per l’alt grau de servei que tots dos donen als seus clients. Però la veritat és que un d’ells és més planificador i l’altre és més operatiu.

Funcions del API

Les funcions bàsiques del API són mediar, gestionar i assessorar operacions de lloguer, cessió, permuta, compra o venda d’immobles. Això comprèn:

– Mitjançar entre compradors i venedors

– Revisar els historials de crèdits de compradors i pagaments

– Realitzar un contracte que estipuli comissions amb el comprador

– Assessorar-se tant en perits com en despatxos legals per a supervisar l’apreuament de propietats i preparar i ordenar tota la documentació requerida, respectivament.

– Negociar el valor de l’immoble amb el venedor amb base en la seva experiència i la zona on es trobi la propietat.

Funcions de l’administrador de finques

Les funcions de l’administrador de finques són semblants, però amb molts matisos. Algunes de les bàsiques són:

– Gestionar, donar manteniment i conservar una propietat per al seu correcte ús

– Cuidar que es respecti les instruccions o reglament de les propietats al seu càrrec i es faci bon ús d’elles

– Mediar entre inquilins i propietaris o entre la comunitat i els copropietaris si hi hagués algun tipus de conflicte

– Administrar en el dia a dia les comunitats de veïns i totes les seves necessitats

– Representar als propietaris i comunitats en diversos escenaris en els quals es requereixi, com a temes legals, municipals, etc.

– Gestionar i administrar els lloguers de les propietats que administren

La veritat és que tant l’Agent de la Propietat Immobiliària com l’administrador de finques són molt importants perquè una propietat pugui vendre’s o llogar-se d’una banda, i estar en condicions òptimes per al seu ús, per l’altre. Per a qualsevol mena d’informació i assessoria en aquests temes, Domia Global és especialista immobiliari. Consulta’ns qualsevol dubte o visita’ns.