Què és un agent de la propietat immobiliària?

Un Agent de la Propietat Immobiliària (API) és un professional dedicat a aquest sector que s’encarrega d’assessorar, gestionar i mediar en operacions diverses de compravenda, permuta, cessió o arrendament de qualsevol mena de béns seents.

Què és un Agent de la Propietat Immobiliària

Les funcions d’un API són moltes i de total rellevància quan es parla d’algun moviment relacionat amb aquest sector:

– Ser un intermediari entre els venedors i els compradors.

– Supervisar l’apreuament d’una propietat realitzat per un perit.

– Determinar i negociar el valor de l’immoble amb el venedor d’acord amb la seva experiència en la compravenda d’altres propietats i la zona on aquesta se situa.

– Establir un contracte amb el comprador per a estipular les comissions

– Realitzar la promoció de les propietats per a la seva venda i interactuar amb els possibles compradors mitjançant entrevistes i visites físiques o virtuals.

– Rebre ofertes i negociar preus finals (previ acord amb el venedor) per a aconseguir un acord satisfactori per a totes dues parts.

– Assessorar els compradors sobre la documentació requerida, preparar-la i tramitar tot amb l’assessoria legal corresponent per a formalitzar una venda.

– Revisar en profunditat l’historial de pagaments i crèdits de compradors.

– Elaborar amb l’assessoria legal els contractes corresponents i portar una base de dades.

Avantatges de comptar amb un API

Comptar amb un Agent de la Propietat Immobiliària té molts beneficis que es veuran reflectits en un tancament de negocis satisfactori. Els avantatges de contractar un API mostren que realment val la pena la confiança.

Coneixement del mercat

Ningú coneixerà millor el mercat que el API, i no sols el mercat, sinó el valor d’unes certes zones, el preu de la construcció, etc. L’experiència i saviesa d’aquest agent faran la resta. A més, té una base de dades important de clients i compradors potencials.

És difícil ser enganyat

Un API amb experiència sol conèixer tots els trucs del negoci, dels compradors i venedors. A més, sabrà distingir si una propietat val la pena o no. És un filtre perfecte per a qualsevol transacció i ell s’encarregarà de fer i rebre crides, negociar i ajustar preus, com a part de les seves funcions bàsiques.

Xarxa de col·laboradors

El API té una xarxa de col·laboradors, altres professionals del sector, que ajudaran al fet que la propietat es vengui més ràpid o a trobar una que compleixi amb les expectatives sense utilitzar molt de temps.

Especialista en tràmits

Domina els temes legals i de documentació. Això evitarà que es gasti molt temps en això. Ell s’encarrega de tot. Aquesta rapidesa de moviments i coneixements comportarà que les vendes puguin aconseguir-se en temps rècord.

Un Agent de la Propietat Immobiliària és una assegurança de vida per a la compravenda d’un immoble. Per a conèixer més, és important consultar amb Domia Global, un espai especialista en el ram legal immobiliari.