Què és i en què consisteix la mediació familiar, civil i mercantil?

Cada vegada són més les persones que coneixen la definició de mediació familiar, i la fan servir sobretot per a evitar acudir a judici, un procés molt més costós i traumàtic per a les parts implicades.

Què és la mediació civil?

Saber què és la mediació civil és conèixer que és un procés de resolució positiva de conflictes de manera voluntària i confidencial, on un mediador actua de manera neutral i imparcial perquè les parts puguin arribar a un acord consensuat.

Gràcies a la mediació, existeix un major compliment dels pactes que s’aconsegueixen entre les parts, encara que no sigui un jutge qui els ha imposat. No sols això, també existeix una major urgència en els procediments sense haver d’esperar mesos a la celebració d’una vista.

Aquest tipus de gestió de conflictes és important, sobretot en aquelles ocasions en les quals existeixin relacions personals que puguin veure’s perjudicades per les discussions, la falta de consens i la tensió irreparable que pot produir el procés judicial.

Què és la mediació familiar?

Cada vegada és més habitual sentir parlar d’aquest concepte, Però quina és la definició de mediació familiar? És el mètode de resolució de conflictes dins del si familiar. Aquest procediment es realitza per un professional objectiu denominat mediador. Aquest pot estar especialitzat en diferents àmbits com per exemple: psicologia, dret, treball social… La fi que es persegueix és arribar a un acord consensuat i beneficiós per a totes les parts.

Per a això, el mediador orientarà a la família per mitjà del diàleg i la comunicació. D’aquesta manera, es pota conseguir mantener una mínima relació cordial entre les parts.

Per tant, en què consisteix la mediació familiar? Es podria sintetitzar la definició de la següent forma: mètode per a resoldre conflictes que sorgeixen en el si familiar, i que permet arribar a un acord que sigui avantatjós per a totes les parts, especialment quan hi ha presència de menors.

Què és la mediació mercantil?

Entendre què és la mediació mercantil és conèixer que és una via de resolució de conflictes que s’utilitza com a alternativa a un procediment judicial en el qual una tercera persona imparcial (mediador) ajuda a arribar a un acord que no perjudiqui cap de les parts. En aquest cas concret, el conflicte sorgeix entre empreses o entre aquestes i particulars.

Cal destacar que totes les persones que acudeixin a mediació han de mantenir secret sobre el que es parli en les sessions. A més, la mediació mercantil és molt menys costosa que un procediment judicial.

Si vols resoldre els teus conflictes d’una forma senzilla, ara que saps la definició de mediació familiar, a Domia Global t’ajudem a fer-ho. Visita la nostra web i mira tots els nostres serveis!