Què són els serveis jurídics?

Tant un particular com una empresa fan ús de serveis i adquireixen béns de molts tipus. No obstant això, existeix un tipus de serveis que, encara que no se solen tenir molt en compte, continuen sent d’enorme utilitat. Es tracta dels serveis jurídics. Al llarg d’aquest article es tractarà d’exposar on resideix tal utilitat i necessitat.

Què són els serveis jurídics

En preguntar-se què és un servei jurídic només pot respondre’s dient que es tracta d’un conjunt de treballs i tasques que són duts a terme per professionals en el dret. Atès que els procediments, actuacions i activitats regulats són moltíssims, també són molts els treballs que poden desenvolupar.

En preguntar-se sobre els serveis jurídics què és, s’inclouran activitats tan diferents com l’assessorament, la representació en tribunals, la negociació entre parts, la redacció de contractes, la reclamació de drets… tot això i molt més entra dins de les competències pròpies de les companyies dedicades a la prestació de serveis legals.

Diferents funcions d’un advocat

Es ve repetint que per serveis jurídics s’entenen totes aquelles funcions que desenvolupen professionals del dret dins de les competències atorgades per la llei. En tot cas, per a poder formar una idea més concreta de la qüestió, es recull aquí un breu llistat de les seves funcions:

Representació legal davant els tribunals: Ja es tracti de procediments civils, penals, laborals o administratius, un advocat garanteix l’exercici efectiu del dret a la tutela judicial efectiva.
Redacció i revisió de contractes: Abans de dur a terme la signatura de qualsevol classe de contracte, un advocat podrà revisar i analitzar detalladament els punts més importants, assegurant que aquests no siguin lesius per als drets del seu client.
Reclamacions i exercici de drets: Si la llei atorga una facultat, està en mans de cada individu l’exercitar-la. Tanmateix, per a això moltes vegades caldrà comptar amb l’impuls i suport d’un advocat.

Serveis jurídics per a empreses

És evident que les empreses, enfront dels particulars, compten amb característiques singulars i diferenciadores. No obstant això, un element en comú entre aquestes dues realitats és el del sotmetiment al dret.

Sent això així, tota empresa ha de comptar amb un despatx jurídic que sigui capaç de gestionar tots els assumptes legals relatius al desenvolupament normal dels seus serveis i de les seves relacions amb els clients, l’administració i la competència.

En conclusió, els serveis atorgats per advocats abasten multitud de sectors diferents, he aquí on resideix la profunditat de la seva conveniència tant per a particulars com per a empreses. Sent això així, resulta enormement recomanable entaular contacte amb empreses prestadores de serveis jurídics. Mai serà mala idea rebre assessorament en aquest àmbit i comptar amb un despatx de confiança per als casos en els quals es precisi. T’esperem en Domia Global.