La gestió patrimonial és fonamental quan es té un conjunt de béns, ja sigui gran o petit. Aquest conjunt pot estar compost per diferents elements, com ara accions o béns immobles. La bona gestió de patrimonis també pot dependre de com es prenguin les decisions que l’afecten. Per això, és convenient sempre l’assessorament extern d’un advocat patrimonial.

Family office i gestió patrimonial

El family office és una eina de gestió patrimonial que serveix per a mantenir la riquesa i traspassar-la entre generacions. L’eina realitza la gestió mitjançant la inversió en diferents actius, i aquests actius poden o no ser financers. Els family office inclouen tota mena d’aspectes que concerneixin el patrimoni familiar: la fiscalitat, la gestió d’immobles, la fiscalitat del seu contingut, els plans de pensions o de previsió assegurada, o els diferents fons d’inversió, entre altres.

A més, solen estar desenvolupats per experts en aquesta gestió. Per això, encara que sigui convenient comptar amb assessorament extern, sempre suposarà una eina útil per a adquirir coneixements i gestionar tots els seus diferents àmbits. El family office està desenvolupat per advocats de patrimoni, per especialistes fiscals i assessors financers, per administradors i per altres experts en l’àmbit del dret.

Quan s’usen i quins són els seus avantatges

Un family office serà convenient crear-lo quan s’aconsegueixi cert volum de patrimoni, fins al punt que sigui difícil de gestionar per una persona o una família. En aquests casos, és difícil organitzar el patrimoni i fer que pugui durar molt de temps. També, convé tenir-ne un quan es guanya molts diners en molt poc temps, ja que resulta més complicat gestionar-lo de cop. Quan es compleixen aquests requisits, el patrimoni pot generar rendiments sol, gràcies a aquesta eina.

Per tant, tenir un family office té l’avantatge de no haver d’operar per un mateix, així com de tenir la possibilitat d’aprendre els aspectes més importants sobre gestió patrimonial, i sempre d’acord amb la mena de perfil d’inversor que es tingui i els riscos que es vulguin assumir.

Tipus de family office

Fonamentalment, es poden trobar dos tipus de family office. El primer és el que es dedica únicament a un patrimoni concret, que és el que rep el nom de Single Family Office. Si el patrimoni es troba diversificat i es pretenen tenir una espècie d’economia en escala o anar adquirint un major volum d’actiu, convé més el segon tipus, que és el multi family office.

Breu conclusió

La gestió patrimonial és clau en les famílies amb grans patrimonis, ja sigui immobiliaris o d’accions. Quan s’aconsegueix un determinat volum, tenir un family office aporta avantatges com l’automatització d’operacions segons el perfil d’inversor que es tingui. Si vols aprendre més sobre gestió i cerques un advocat de patrimoni, consulta els nostres serveis!