Compra venda d’empresa en funcionament

La compra d’una empresa en funcionament és una operació complexa en la qual cal tenir en compte molts aspectes. Per aquest motiu, requereix la realització d’una sèrie de gestions imprescindibles per a poder aconseguir les màximes garanties jurídiques per a satisfer els interessos del client.

La complexitat d’aquesta compra dependrà tant de la situació econòmica, fiscal i jurídica de l’empresa, així com de les característiques i situació del comprador, per la qual cosa és altament recomanable la intervenció d‘advocats especialistes en compravenda de negocis.

A causa de les múltiples variables o situacions que es poden plantejar des de l’inici fins a la finalització d’aquesta operació es poden identificar diverses fases:

1a fase: Estudi dels requisits i preferències facilitats pel client on l’advocat especialista realitza la prospecció de mercat a fi de localitzar diferents opcions per al client que s’ajustin als seus criteris.

2a fase: S’inicia una primera aproximació amb els possibles venedors de les empreses seleccionades per a una primera presa de contacte amb la finalitat d’informar-los de l’interès de l’operació de compra i obrir així el període de negociació.

3a fase: Verificada la situació real del negoci, s’establiran les pautes de negociació per a aconseguir un acord final. Aquesta negociació comprendrà tots aquells aspectes que es considerin d’interès a més del preu final de la compra.

4a fase: Finalitzada la negociació, i havent arribat a un acord entre les parts, es procedirà a la redacció dels documents jurídics necessaris que recullin els acords aconseguits i la seva posterior tramitació. Així mateix serà necessària la realització de les operacions jurídiques requerides per la legislació espanyola fins a la completa finalització de traspàs de la titularitat del negoci.

En cadascuna de les diferents fases serà necessària la intervenció dels advocats especialistes a fi d’assessorar les parts des d’un punt de vista jurídic. A més segons les característiques de la transacció serà necessària la intervenció d’un expert fiscal, economista o fins i tot la realització d’una auditoria depenent del volum de negoci i de la realitat de l’empresa.

A vegades les parts estan d’acord en els temes principals de la transacció, però hi ha petits detalls (o no tan petits), com ara cessió de treballadors, canvi de gestió, compra de drets, que poden arribar a posar en perill els altres acords aconseguits. En aquestes situacions és altament recomanable la intervenció d’experts en Mediació amb la finalitat d’aconseguir un consens davant aquestes diferències i aconseguir així la transacció. 

Domia Global gestiona la compravenda d’empreses oferint un assessorament integral amb l’ajuda dels seus col·laboradors en els diferents àmbits per a aconseguir els acords més satisfactoris per als seus clients.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.