Com fer créixer el patrimoni familiar de manera senzilla

La gestió patrimonial disposa de diversos aspectes que la defineixen. El primer d’ells és el de l’anàlisi, perquè es necessita conèixer la situació d’aquest patrimoni. D’altra banda, es troba el dels objectius que es marquin de cara a l’optimització. Igualment, s’hauran de tenir presents el factor risc i la rendibilitat.

Per què fer créixer el patrimoni familiar?

Gestionar el patrimoni familiar farà que aquest pugui créixer, però també que pugui preservar-se. La seva importància radica en l’esperit de continuïtat, igual que el de transmissió a les següents generacions en òptimes condicions, perquè aquestes continuïn traient-li partit i tenint unes certes garanties en la seva vida. A més, no sols es traspassen els beneficis de comptar amb un patrimoni ampli en sí, sinó també l’esforç de les generacions predecessores i tota la gran feina que han realitzat, la qual cosa ajudarà en tots els àmbits de la vida.

Com millorar la gestió del patrimoni familiar

La gestió familiar ha de ser eficient i, per a això, és rellevant comptar amb l’ajuda d’un advocat de patrimoni que mantingui la confidencialitat, assessori i faci que aquesta gestió sigui eficient. Aquestes són algunes de les claus que es necessiten conèixer.

Definir els objectius

Hi ha objectius que han de delinear la correcta gestió, com, per exemple, fer que el risc sigui el menor possible perquè les inversions siguin rendibles. Respecte a la rendibilitat, també és important la planificació adequada i tota la reducció possible a nivell fiscal. Una altra meta pot ser la diversificació de les inversions, així com mantenir la confidencialitat.

Estalviar

Quan s’esmenta la paraula estalvi, es fa referència tant al de diners, gràcies a la correcta gestió, com a la del temps. D’aquí també la importància de comptar amb un expert. Per part seva, l’estalvi de diners aportarà una bona jubilació, solvència i la tranquil·litat de tenir un bon matalàs.

Invertir amb un bon assessorament

Un bon assessorament implica l’estalvi de temps, una visió objectiva, més rendibilitat i la professionalització de la gestió. Aquí compta amb un important paper family office, que és una plataforma d’inversió que s’encarrega de la gestió de grans patrimonis des del punt de vista de l’eficàcia financera-fiscal.

Reduir el deute

Una de les claus més rellevants és, al mateix temps, la reducció del deute. Per a la correcta gestió d’un gran patrimoni, és fonamental anar solucionant els deutes que es tinguin, ja que, a més, així es reduiran els riscos financers.

De la mà d’un gran patrimoni familiar va una correcta gestió patrimonial. En l’actualitat, no és complicat seguint les claus fonamentals esmentades, així com comptant amb l’ajuda de family office i un bon advocat de patrimoni amb àmplia experiència.